Help us save our father life

Raised: $0.00 Goal: $300,000.00
Minimum amount is $ Maximum amount is $
By Milkca Arcas
1 Campaigns | 0 Loved campaigns

Help us raise a funds for my father chemo and radiotheraphy. He was diagnosed with ORAL CAVITY SQUAMOUS CELL CARCINOMA. Naoperahan na po sya last may 9,2023 kaya lang po ay hindi agad na chemo at radio theraphy sa kakulangan namen sa pangastos para sa pag papagamot nya. At mas lalong lumalala pa po ang kayang mga bukol sa katawan lalo na sa leeg na tanging doon lang po sya humihinga. Tulungan nyo po sana kaming dugtungan pa ang buhay ng tatay ko.
SALAMAT PO !

  • 136487

  • 136487

  • 136487